Betongförorterna från 70-talets miljonprogram, Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg i Norra Botkyrka har inte världens bästa rykte. Husen anses trista och slitna, den sociala situationen problematisk. Även den höga andelen invandrare gör att många drar sig för att ens besöka området.

Jag som boende här sedan ett antal år tillbaka har en delvis annan uppfattning. Dessutom är förorten inte bara betong, strax bortom de höga husen finns stora och relativt orörda naturområden. Med kamerans hjälp försöker jag här visa upp en annan bild av NoBo. Bilderna är framförallt tagna på gång- och cykelavstånd från lägenheten i Hallunda.

/PapaMazzi

[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]
[Click to enlarge image]