2009-11-06
nya bilder i
andra raser

2009-11-05
nya bilder i Akira sex år

2009-03-22
nytt galleri Akira sex år

2009-01-05
nya bilder i Akira fem år

2008-09-17
nya bilder i Akira fem år, ny länk

2008-07-23
nya bilder i Akira fem år, ny länk

2008-06-25
nya bilder i
Akira fem år

2008-05-11
nya bilder i
Akira fem år

2008-04-12
nytt galleri Akira fem år

2008-03-25
nytt under länkar
nytt under tillväxt
nya bilder i Akira fyra år

2007-10-09
nytt under länkar

2007-08-30
nya bilder i Akira fyra år

2007-07-26
nya bilder i Akira fyra år

2007-06-25
nytt under länkar

2007-05-27
nya bilder i mats fotohörna samt Norra Botkyrka

2007-04-12
nytt galleri Akira fyra år

2007-03-05
nytt under länkar

2007-03-03
nytt under Övrigt, Norra Botkyrka

2007-01-23
nya bilder i mats fotohörna

2007-01-09
ny kategori övrigt

2006-12-30
nya bilder i Akira tre år

2006-12-29
nya bilder i Akira tre år

2006-10-17
nya bilder i Akira tre år

2006-10-09
nya bilder i Akira tre år

2006-09-30
nya bilder i Akira tre år, nya bilder i semestergalleriet

2006-09-23
gästboken fixad!

2006-06-28
nytt galleri Akira tre år

2006-06-20
nya bilder i gästgalleriet andra raser

2006-02-19
ny länk

2006-02-11
nytt galleri Akira två år

2005-12-15
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar, ny länk

2005-11-21
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar

2005-11-13
nytt galleri Akira två år

2005-11-09
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar

2005-11-04
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar, nya bilder i semestergalleriet, nytt under utställning

2005-09-17
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar, nytt under unghundstid

2005-09-05
ny länk

2005-08-25
allmänna uppdateringar i texter, nytt under tillväxt

2005-08-23
nya bilder i gästgalleriet för vita herdar

2005-08-16
nytt under unghundstid, MH

2005-08-08
nya bilder i gästgalleriet andra raser

2005-01-18
ny länk

2005-01-04
nytt under utställning, nytt under unghundstid

2004-12-06
ny länk, nya resultat under tjocka släkten

2004-11-28
gästgalleriet uppdelat i vita herdar och andra raser, nya bilder av vita herdar

2004-11-08
nya bilder i semestergalleriet

2004-11-07
nya bilder i unghundsgalleriet

2004-10-19
nya bilder i semestergalleriet

2004-10-10
nytt under utställning, nya resultat under tjocka släkten

2004-09-16
nytt under tillväxt, uppfräschade gallerier

2004-08-26
Nya bilder i utställningsgalleriet

2004-08-21
Nya resultat under tjocka släkten

2004-07-26
Nya bilder i gästgalleriet

2004-07-21
Nytt kapitel under unghundstid, nya bilder i unghundsgalleriet,
ny bild i gästgalleriet, ny länk

2004-07-12
Nya utställnings- och mh-resultat under tjocka släkten

2004-07-11
ETTÅRSJUBILEUM FÖR HERDEHUND.SE! Nytt kapitel under unghundstid

2004-06-30
nya bilder under unghundgalleriet, ny bild under husse & matte,
ny länk, nya bilder i gästgalleriet, nytt under stamtavla

2004-06-21
nya bilder i gästgalleriet, nya utställningsresultat
under tjocka släkten, nytt under utställning

2004-06-07
nya utställningsresultat under tjocka släkten, nya bilder i
unghundgalleriet och gästgalleriet

2004-06-02
nya utställningsresultat under tjocka släkten

2004-05-30
nya bilder i gästgalleriet

2004-05-27
nya bilder under utställning, ny länk

2004-05-25
nya utställningresultat under tjocka släkten, ny länk

2004-05-23
nya länkar

2004-05-18
nya utställningsresultat under tjocka släkten

2004-05-12
nya utställningsresultat under tjocka släkten

2004-05-11
nya bilder under unghundstid

2004-05-10
nya bilder under utställning, nya kapitel under tjocka släkten
nytt kapitel under unghundstid

2004-05-09
nytt under utställning

2004-04-12
nya bilder i gästgalleriet

2004-04-09
ny länk

2004-04-05
nya bilder i unghundsgalleriet

2004-04-03
ny länk, nya bilder under träning, ny bild under husse & matte

2004-03-29
banner herdehund.se, nya bilder under valpkull

2004-03-28
nya bilder i unghundsgalleriet, ny länk
höftledscertifikat och ny bild under unghundstid

2004-03-26
uppdaterat tillväxt samt om höftledsröntgen i unghundstid

2003-03-19
nya kapitel i unghundstid

2004-03-01
ny länk

2004-02-21
nya bilder i släktgalleriet, nytt kapitel under Vit Herdehund

2004-01-23
nya bilder i släktgalleriet, uppfräschade gallerier

2004-01-10
nya texter om träning

2004-01-08
nya bilder i unghundsgalleriet

2004-01-07
ny text under unghundstid, nya bilder i unghundsgalleriet
nytt utseende på startsidan

2004-01-03
nya bilder i gästgalleriet och unghundsgalleriet

2003-12-30
nya bilder i unghundsgalleriet och HUND 2003

2003-12-19
nya bilder under HUND 2003 och gästgalleriet

2003-12-16
HUND 2003-galleri

2003-12-15
unghundstid

2003-10-30
nya bilder i gästgalleriet

2003-10-12
nya bilder i gästgalleriet, något omgjort gästgalleri

2003-09-16
nya bilder i unghundsgalleriet

2003-09-15
nya bilder i släktgalleriet, utställningsgalleriet
och gästgalleriet

2003-08-31
gästbok, unghundsgalleri, ny bild i gästgalleriet

2003-08-30
nya bilder i valpgalleri och gästgalleri

2003-08-22
nya bilder i utställningsgalleriet, nya länkar

2003-08-20
knappar, småjusteringar

2003-08-19
nya bilder i gästgalleriet, ny text om utställning
nytt utseende på startsidan

2003-08-17
utställningsgalleri

2003-08-16
tillväxt, nya bilder i semestergalleriet och
gästgalleriet,
allmänna förbättringar av småsaker

2003-08-15
utställning, småsaker förbättrade, nytt i träningskapitlet

2003-08-14
ny länk, ändrad länk

2003-08-13
träning

2003-08-07
nytt kapitel i valptid

2003-08-06
omorganiserade galleriet, semestergalleri med nya bilder

2003-08-02
bildtexter

2003-08-01
nya bilder i gästgalleriet

2003-07-25
vit herdehund och kontakt

2003-07-22
nytt kapitel i valptid, nya länkar

2003-07-18
stamtavla, länkar, valptid och nyheter

2003-07-14
nya bilder i galleriet

2003-07-12
galleri m.m.

2003-07-11
sidan sjösätts