valpgalleri

unghundsgalleri 6 till 13 månader

unghundsgalleri 15 till 21 månader

Akira två år

Akira tre år

Akira fyra år

Akira fem år

Akira sex år

släktgalleri

semestergalleri

utställningsgalleri

HUND 2003

gästgallerier:

vita herdehundar

andra raser